ANBI

Stichting Leergeld Goirle en Riel heeft een ANBI status met RSIN nummer 8069.30.044. Dit betekent dat giften volgens de regels van de belastingdienst bij de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Voor normale giften aan goede doelen moet u voor al uw giften samen een drempelbedrag halen. Indien u zich contractueel verbindt voor een periodieke gift voor minimaal 5 jaar dan is deze gift altijd volledig aftrekbaar voor inkomstenbelasting.

Voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan conformeren wij ons aan het beleidsplan van Stichting Leergeld Nederland. Het overkoepelende orgaan van alle leergeld stichtingen.